Köpvillkor

Priser

Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK). Som standard visas våra priser inkl. 25% moms. Om du loggar in som företagskund eller väljer pris utan moms så visas priserna exkl. moms. För företagskunder utom Sverige men inom EU finns möjlighet att handla utan moms genom att uppge VAT-nummer. För norska kunder finns möjligheten att inte debiteras moms. Dock tillkommer då Norsk moms samt kostnader för tull och hantering. Dessa kostnader kan variera beroende på fraktbolag.

Betalsätt

  • Förskott via giro - Förskottsbetalning sker till vårt plus eller bankgiro. Det tillkommer 1-2 dagars leverans då vi inte kan se pengarna direkt.
  • Faktura - 10 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag.Kreditkoll görs. Det ger inga avtryck i kreditregister. Vi har rätten att neka fakturabetalning.
  • Paypal - Vid betalning via paypal gäller deras villkor. www.paypal.com
  • Presentkort - Våra egna presentkort har en giltighetstid på 5 år
  • Kortbetalning - Debitering av kort sker direkt via vår kortinlösare Payer. Villkor avseende denna tjänster finns ni på www.payer.se

Fraktsätt och fraktkostnad

Du som kund har själv möjlighet att välja fraktsätt. De billigaste alternativen har inte spårbarhet. Då sker transport helt på din egna risk. Kostnaden för frakt är verklig fraktkostnad inklusive emballage och hantering.

Användning av våra produkter

Vissa dekaler är olagliga att använda i trafiken och får bara användas på tävlingsbilar. Vi frånsäger oss allt eventuellt missbruk av de dekaler du köper av oss. Skador som kan uppstå vid användning av våra produkter frånsäger vi oss ansvar för. Exempelvis lacksläpp efter demontage av dekal. Vid användning av registrerade varumärken gäller respektive varumärkesinnehavares regler. Vi tar inget ansvar för hur och var du använder din dekal/tryck.

Beställning

Om du är under 18 år ska du ha målsmans tillstånd innan beställning. Beställning som görs i annans namn utan dess medgivande polisanmäls.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor tillhör Dekaltrim AB tills full betalning erlagts.

Leveranstid

Om inget specifikt anges eller överenskommit är leveranstiden under 7 arbetsdagar. Normal leveranstid är dock 2-4 arbetsdagar. Vid längre leveranstid utan överenskommelse har kunden rätt att häva sin beställning. Vid leveransförsening pga problem i transportledet frånsäger sig Dekaltrim AB allt ansvar. Vi bär inget ekonomiskt ansvar för leveransförseningar.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Dekaltrim AB, debiteras en avgift om 200:- + moms för att täcka kostnader för transport och administration.

Reklamationsvillkor

Produkter som är felaktiga eller skadade reklameras genom att maila oss ordernummer samt beskrivning av fel på produkten. Vi återkommer då med vidare instruktioner avseende retur. Nya produkt skickas med normal leveranstid för gällande produkt. Dekaltrim AB står alltid för fraktkostnaden i samband med reklamationer.

Ångerrätt

Vi följer konsumentköplagen samt distansavtalslagen. För mer information www.konsumentverket.se. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Dekaltrim AB, förslagsvis via e-post på info@dekaltrim.nu. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Garanti & Reklamationsrätt

Vi säljer alla produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid efter att produkten använts eller monterats på felaktigt vis.

Återbetalning

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Dekaltrim AB återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Viktigt är att du ger oss hela ditt kontonummer inkl clearingnummer.

Transportskadat gods

Om en försändelse är transportskadad, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till berörd transportör. Dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Dekaltrim AB:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Dekaltrim AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter, Integritetspolicy och GDPR

Dekaltrim värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Dekaltrim följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Dekaltrim samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Dekaltrim AB, 556768-1589, Rydsnäs Ind.omr 2, 573 75 Ydre, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Dekaltrim behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress, IP-adress, webbläsare och telefonnummer. För privatpersoner sparar vi även personnummer vid köp.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:
1. Genom att själv ändra i dina inställningar över vår kommunikation till dig
2. Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
3. Kontakta vår kundservice via e-post på order@dekaltrim.nu

2. Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser.
Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Dekaltrim iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av Dekaltrims verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Dekaltrim använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.
Dekaltrim använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Dekaltrim sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Dekaltrims eller Dekaltrims Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Dekaltrim vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Dekaltrim förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Dekaltrim korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: order@dekaltrim.nu. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

6. Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Dekaltrim inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Integritetspolicy
Dekaltrim förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Dekaltrim AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Dekaltrim AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Dekaltrim AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter. Dock så har vissa varor längre garanti genom våra leverantörer.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga. Vad sparas? Vi använder en cookie för att komma ihåg om du är inloggad och vilka inställningar du har valt. Detta är en så kallad session-cookie, det vill säga den tas bort när du stänger din webbläsare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

alttext

Högsta kvalité

alttext

Snabba leveranser

alttext